Άγιος Στέφανος Λέσβου: «Λαϊνίδες» του γάμου κρέμονται από το δοκάρι του εργαστηρίου κεραμικής
[Φωτογραφικό υλικό]