Στον Πύργο της Απολλωνίας: θέα από τον χώρο στάθμευσης κοντά στον βραχόλοφο με το παλαιολόγειο κτίσμα
[Φωτογραφικό υλικό]