Οι τρεις καμάρες στο ισόγειο του τριώροφου κτίσματος είναι η είσοδος της τράπεζας της Μονής Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]