Σωζούπολη, ο αυλόγυρος του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
[Φωτογραφικό υλικό]