Γενική άποψη της Σωζόπολης από τα βόρεια-βορειοδυτικά (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]