Μολύβδινοι στύποι (εξαρτήματα) αρχαίων αγκυρών στο Αρχαιολ. Μουσείο Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]