Το ερειπωμένο Κοινοτικό Σχολείο της ενορίας του Αγ. Γεωργίου Εντιρνέκαπου (Νοέμβριος 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]