Το Ίσα Μπέη Τζαμί του 1375 στα περίχωρα της Εφέσου (Σελτζούκ)
[Φωτογραφικό υλικό]