Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Α΄ (1981)
[Βιβλιογραφία]