Τρομπούκης και Λασκαράτος, Ο γιατρός Αλέξανδρος Πασπάτης (2001)
[Κείμενα]