Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά: Λιθανάγλυφο του 1805 με τους αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη στον δυτικό εξωτ. τοίχο του ναού (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]