Περιήγηση στα βυζαντινά της Νάξου (μέρος Α΄): Κεντρική Νάξος
[Οπτικοακουστικό υλικό]