Το ερειπωμένο τζαμί στην Κυανή (το 1982): Γενική όψη
[Φωτογραφικό υλικό]