Καραμαλής, Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος (Διαλέξεις 2019)
[Σημειώσεις Πανοράματος]