Ο Τεκές (δερβίσικο «μοναστήρι») του Χασάν Μπαμπά στην είσοδο της Κοιλάδας των θεσσαλικών Τεμπών το 1805
[Εικονογραφικό υλικό]