Αρμένικη εκκλησία Τιμίου Σταυρού στο Κουρούτσεσμε (το 2022): Το περίκλειστο εκκλ. συγκρότημα με τον από την πλευρά του κεντρικού δρόμου
[Φωτογραφικό υλικό]