Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988)
[Βιβλιογραφία]