Η γειτονιά του Αγίου Νικολάου Τόπκαπού, κοντά στα Θεοδοσιανά Τείχη
[Φωτογραφικό υλικό]