Νότιο παραπόρτι – κεντρική είσοδος του Αγίου Νικολάου
[Φωτογραφικό υλικό]