Μιρμίρογλου, Οι Δερβίσσαι (1940, φωτοτ. ανατ. 1989)
[Βιβλιογραφία]