Επιγραφή του 1994/1 στον Πατριαρχικό Ναό: «Βαρθολομαίου καθεδρεύοντος»
[Φωτογραφικό υλικό]