Κλαύδιος Πτολεμαίος, Γεωγραφία: Ασία, Πίνακας ΙΙΙ, Κολχίδα – Μεγάλη Αρμενία – Μεσοποταμία (ανακατασκευή 1466)
[Χάρτες]