Χάλκη, Θεολογική Σχολή: Τάφοι του 19ου αι. στ’ ανατολικά της Αγίας Τριάδας
[Φωτογραφικό υλικό]