Ελαμίτες υποτελείς φέρνουν μία λέαινα με τα δύο λιονταράκια της στην Περσέπολη (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]