Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]