Η ανατολική έρημος της Συρίας με κέντρο την Παλμύρα ως την αρχαία ποταμόσκαλα Ντούρα Ευρωπό στον Μέσο Ευφράτη
[Χάρτες]