Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη στα Ψωμαθειά, το 2000: Το πάνω μέρος του καμπαναριού με τους κομψούς κιονίσκους
[Φωτογραφικό υλικό]