Τερμησσός (τον Μάρτιο του 2013): Ομίχλη καλύπτει τις κορυφές του όρους Σόλυμνος / τ. Güllük Daği
[Φωτογραφικό υλικό]