Αρχαία Τερμησσός: Ανάγλυφα σε βάση ταφικού (;) μνημείου
[Φωτογραφικό υλικό]