Ερέζ, Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Βενετίας στο Πέραν (1987)
[Κείμενα]