Το θέατρο του πολέμου στα Δαρδανέλλια, τη Θρακική Χερσόνησο και το ΒΑ Αιγαίο, 1915 (G.F. Morrell)
[Χάρτες]