Μαμώνη, «Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» (1986-87)
[Βιβλιογραφία]