Συμβόλαιο της Société d’Héraclée με τις εταιρείες Georgandis Bros και Canacaris, 1935
[Εικονογραφικό υλικό]