Σωζόπολη, γενική άποψη από τη Μαύρη Θάλασσα (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]