Το πέταγμα του ερωδιού. Χρυσό δαχτυλίδι με ενεπίγραφο σφραγιδόλιθο: «ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΕΠΟΙΕ ΧΙΟΣ», 5ος π.Χ. αι.
[Φωτογραφικό υλικό]