Βαρέλια στην αυλή του παραδοσιακού χαλεπινού σαπωνοποιείου, κοντά στην Πύλη Κιννεσρίν (Bab Qinnesrin)
[Φωτογραφικό υλικό]