Θεοί στην πλάτη ζώων από την αραμαϊκή Γκουζιάνα (10ος-9ος αι. π.Χ.), φύλακες στην είσοδο του Αρχ. Μουσείου
[Φωτογραφικό υλικό]