Από τη βυζαντινή Αγία Βαρβάρα: η Σόανδος, φαράγγι στη Ν-ΝΔ Καππαδοκία
[Φωτογραφικό υλικό]