Το πέταγμα του ερωδιού «ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΕΠΟΙΕ ΧΙΟΣ» 5ος π.Χ. αι
[Φωτογραφικό υλικό]