Ο Λόφος της Μονής της Αγίας Τριάδας Χάλκης και η Θεολογική Σχολή από τη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]