Η ρωμαϊκή σαρκοφάγος, που χρησιμοποίησαν (το 1383;) οι Γατιλούζοι
[Φωτογραφικό υλικό]