Δάσος στις νότιες πλαγιές του μεγάλου Αίμου
[Φωτογραφικό υλικό]