Φιλιππούπολη, Αγία Μαρίνα (το 1993): Το επιζωγραφισμένο προστώο
[Φωτογραφικό υλικό]