Η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής των Ελληνικών Σχολείων Φιλιππουπόλεως (κατασκευασμένη γύρω στα 1898-1906)
[Φωτογραφικό υλικό]