Το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο εικονοστάσι της Αγίας Μαρίνας
[Φωτογραφικό υλικό]