Το Οστεοφυλάκιο του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Χαλκηδόνας (το 2009)
[Φωτογραφικό υλικό]