Άγ. Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış το 2017: Με τον νεωκόρο κύριο Αλέκο, λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί
[Φωτογραφικό υλικό]