Στο καμπαναριό του Αγ. Ιωάννη Καλαμισίων: «Εις μνήμη Αικατερίνης Ε. Κωσταρίδου 1947»
[Φωτογραφικό υλικό]