Μόλυβος: Άποψη του παραδοσιακού οικισμού, που αντικρίζει τον αυστηρό Λεπέτυμνο
[Φωτογραφικό υλικό]