Ψαμαθιανός Γιάγκος / Ψαμμαθιανός / Καλαϊτζίογλου Γιάγκος
[Βιογραφίες]